Anadil Logo
Ofis Santral Tel.
+90 542 681 77 70

Çocukluk Dönemi

Çocuk psikolojisi, bireyin doğum öncesi döneminden başlayarak ergenlik dönemine kadar olan gelişimini ele alır. Bu dönemde ortaya çıkan problemler erken dönemde ele alınmaz ise ilerleyen yaşlarda bireyde sıkıntılara yol açabilmektedir. Çocuklar yetişkinden farklı olarak problemlerini rahat bir şekilde anlatamayabilirler. Oyun terapisi, DIR Floortime terapisi gibi terapi türleri ile ebeveyne ve – varsa – diğer bakım verenlere yönelik psikoeğitim uygulamaları da güncel sorunun çözümüne yardımcı olabilmektedir.

Özellik 0-4 yaş aralığında gözlenen duygu ve davranışlardaki farklılıkların çocuğun içinde bulunduğu gelişimsel dönemin özelliği mi yoksa herhangi bir sıkıntının habercisi mi olduğunu ayırt etmek önemlidir. Bu süreçte önleyici yaklaşımlar ile aileye bilgi verilir, ailenin soruları yanıtlanır ve anne-baba tutumlarına dair bilgilendirme yapılır.

Çocuğa yönelik psikolojik destek sürecinde uygulanan yöntemler arasında doğal gözlem, öz yaşam öyküsü, sorgu cetvelleri, görüşme yöntemi, projektif teknikler, oyun, klinik vaka incelemeleri, gruplar arası inceleme yöntemi, deneysel teknikler, çocuk psikoterapisi (örneğin, Bilişsel Davranışçı Terapi) ve psikodrama yararlanılan yöntemlerden bazılarıdır.

Ergenlik Dönemi

Ergenlik dönemi çocukluk ile yetişkinlik arasındaki geçiştir ve 12-21 yaş aralığını kapsadığı kabul edilir. Bu süreçte ergen hassas bir yapıya sahiptir. Ruhsal, fiziksel ve sosyal olgunlaşma sürecine dahil olmuştur. Bu süreçlerde yaşanan ani değişimler kimi zaman kafa karıştırıcı ya da rahatsızlık verici olabilmektedir. er ergen için benzer şekilde ve düzeyde gelişmese de bu dönem oldukça stresli olabilmektedir. Birçok ergen duygusal ve davranışsal sorunlardan yakınmaktadır. Aynı şekilde bu süreçte ergenin yanında yer alan aile içinde zorlu bir dönem olmaktadır. Merkezimizde ergenlerle bireysel terapi ve aile terapisi uygulanmaktadır.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuklar ve ergenler yaşamları boyunca içinden geçtikleri gelişim dönemlerinde çeşitli duygusal ve psikolojik sorunlar yaşayabilmektedirler. Çocuğunuz bireyselleşme, tuvalet becerisi kazanımı, okula alışma süreci, kardeşin dünyaya gelmesi, anne-baba ve akran ilişkileri, ders, sınav ya da gelecekle ilgili çeşitli kaygılar, öfke problemleri gibi pek çok sorunla baş etmekte zorlanarak uyum problemleri yaşayabilir. Bu zorluklar kimi zaman ebeveynler tarafından gözlenirken kimi zaman öğretmenleri tarafından fark edilebilir. Çocuğun sıkıntıları bazen her ortamda ortaya çıkabilirken bazen sadece belli ortamlarda baş gösterebilir.

Zorluk yaşanılan durumlarda özellikle 6 yaş ve üzeri çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ile çalışmalar yürüterek düşünce, duygu ve davranışların birbirleri ile ilişkileri ele alınabilir ve çarpıtılmış otomatik düşünceleri üzerine yoğunlaşarak soruna başka bir açıdan bakmaları sağlanabilir.  BDT ekolü yaşadığımız olaylar karşısındaki düşüncelerin değişmesi ile hissedilen duyguların ve sonuç olarak gelişen davranışların da değişeceğini temel alır ve bununla ilgili gevşeme egzersizleri gibi birtakım egzersizlerle çalışmayı hedefler. Bu çalışmalarla bu üç kavramın iyice anlaşılması sağlandıktan sonra olumsuz birtakım düşünceleri fark edebilme ve bunlarla baş edebilme çalışmaları yürütülür. BDT klinik olarak etkinliği pek çok araştırma tarafından kanıtlanmış bir yöntemdir. Bu bilgiler de değerlendirildiğinde, BDT uygulaması yapabilmek için çocuğun soyut düşünebilme becerisinin gelişmiş olması önemli bir koşuldur.

Çocuk ve ergenin psikolojik danışmanlığında bakımveren kişilerle (anne, baba, büyükanneler ve büyükbabalar, bakıcılar gibi) ve okuldaki öğretmenleri ile iş birliği içinde olmak çocuğun/ergenin gelişimini takip edebilmek ve kazanımlarını genelleyebilmek için oldukça önemlidir. Ayrıca, çocuk ve ergenle çalışılan konular hakkında ebeveynlerin de bilgilendirilmesi bu süreçte oldukça önemlidir. Böylece hem iş birliği sağlanır ve devam eder hem de anne ve baba sorunlu davranışlar hakkında çözüm olabilecek uygulamalarla ilgili bilgi sahibi olur.

Oyun Terapisi

Oyun terapisinde; terapist çocukların duygu ve isteklerini oyun yoluyla açık şekilde ifade etmelerine olanak sağlayan güvenli bir ortam yaratır.

Hedef; çocuğun duygularını daha iyi anlama, problem çözme becerilerini geliştirme, sorunlu davranışların azaltılması, çatışmalarla başa çıkabilme becerisi kazandırma, özgüven ve öz kontrolün gelişimine katkı sağlaması yönündedir. 3-12 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır.

Oyun Terapisi; 

 • Depresyon
 • OKB
 • İçe Dönük Yapı
 • Mükemmeliyetçi Tutum
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Enürezis-Enkoprezis (Alt Islatma-Dışkı Kaçırma)
 • Parmak Emme
 • Tırnak Yeme
 • Cinsel İstismar
 • Boşanma
 • Kaygı Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği
 • Kronik Rahatsızlıklar
 • Davranış Problemleri