Anadil Logo
Ofis Santral Tel.
+90 542 681 77 70

Sevde BAYIR, 2017 yılında Bursa İpekçilik Anadolu İmamhatip Lisesinden, 2021 yılında ise Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi lisans programından yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Staj döneminde pediatrik tanı gruplarıyla, birçok farklı kurumda ve farklı yaş gruplarında aktif olarak rol almıştır. Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı almış vaka ile süpervizör eşliğinde birebir seanslar gerçekleştirmiştir. Bitirme projesini, Otizm Spektrum Bozukluğu tanılı bireylerde terapinin evde devam etmesi ve evde desteklenmesinin önemi üzerine yapmıştır.Aldığı/alacağı eğitim ve seminerleri buna yönelik düzenler. Seans içinde aktif olarak, çocuk danışanın ilgisine yönelik oyunlarla hedeflenen beceriler üzerine uygun deneyimleme ortamlarını sunar. Bunu yaparken en çok bilinen duyu bütünlemesi terapi metodunun yanında masaj, sanat, ritim gibi çeşitli metodlarla terapiyi destekleyen bütüncül bir yaklaşım kullanır. İletişim ve etkileşimi temele alan terapi sürecinde günlük yaşam, özbakım becerilerini gözardı etmeden ailelerle bir ekip çalışması yürütür. Günümüzde ergoterapi denince akla gelenin dışında çocuk danışanın hayatının her alanında etkili olacak ve ideasyonunu geliştirecek seanslar yürütmeyi hedefler.

Aldığı Eğitim ve Sertifikalardan Bazıları;

  • ICDL - DIR 101 Floortime Introduction, June 2021. (Melis Zorlu Uysal, Frie Heyndrickx)
  • Ergoterapi Perspektifinden Vakalarla Masaj, April 2021. (Erg. Öykü Su Unay)
  • II. Özel Öğrenme Güçlüğü ve Multidisipliner Yaklaşım, Üsküdar Üniversitesi
  • III. Özel Öğrenme Güçlüğü ve Multidisipliner Yaklaşım, Üsküdar Üniversitesi
  • III. Ergoterapide İnterdisipliner Yaklaşım, Üsküdar Üniversitesi
  • ALDER Gençlik Derneği Resim Kursu, 2017. 
  • Duyu bütünleme ve Müzik terapi semineri, 2021.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği, İstanbul İşletme Enstitüsü, 2019.