Anadil Logo
Ofis Santral Tel.
+90 542 681 77 70


Ergoterapistlerin Çocuklarda Öz Bakım Performansını Geliştirmedeki Rolü (OT's role in selfcare improving performance in children)


Ergoterapistin rolü, her yaştan danışanla çalışırken katılımın ve günlük işleyişin desteklenmesidir. Bir çocuk için birincil aktivitelerden biri öz bakımdır. Ergoterapistler bir çocuğun genel sağlığının ve katılımının kritik bir parçası olduklarından, günlük yaşam aktivitelerine  de odaklanırlar.

Öz bakım becerileri, kendi başına yemek yeme, banyo yapma, diş fırçalama, saç tarama, tırnak kesme gibi günlük yaşam aktivitelerini içerir. Kendine bakıma katılmak için bir çocuğun çeşitli performans alanlarında bileşen becerilerine sahip olması gerekir. Bu alanların herhangi birinde yaşanan gecikmeler görünüşte basit görevlerin yerine getirilmesini neredeyse imkansız hale getirebilir.İlk değerlendirme sırasında ergoterapist, çocuğun ortamındaki hangi performans açığı veya engellerinin öz bakım ile ilgili zorlukların nedeni olduğunu belirlemeye çalışır. Ergoterapist öncelikle ev düzenlemeleri , aile rutinleri, çocuğun banyo yapması, beslenmesi, tuvalet eğitimi gibi kendi kendine bakım becerilerinde nasıl yardım alacağı ve yaşına uygun kişisel bakım becerilerini yerine getirmesi için gerekenler hakkında sorular sorarak bilgi edinir.

Ergoterapistin çocuğun mevcut kişisel bakım performansının bir görüntüsünü edinmesi, çocuğun performans gösterdiği ev ortamı hakkında daha fazla bilgi sağlamasına yardımcı olur. Ergoterapist, gecikmiş öz bakım becerilerinin olası nedenlerini belirlemek için klinik gözlem ve standart testler yoluyla çocuğun temel becerilerinin kapsamlı bir değerlendirmesini tamamlayacaktır.


Adapte eden:

 Ergoterapist Dila Sakine Yogun

(North Shore Pediatric Therapy- nspt4kids.com)

PAYLAŞ